Підготовчі курси КПІ імені Ігоря Сікорського

Що потрібно знати

Оголошується набір слухачів на підготовчі курси на 2018-2019 навчальний рік

ІМЯО НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» (Ліцензія МОН України: Серія АЕ №527265 від 09.09.2014р.) оголошує набір слухачів на підготовчі курси на 2018 – 2019 навчальний рік

Форми навчання:

 1. Екстернат – форма дистанційного навчання, яка здійснює гнучке поєднання очної та заочної форм і надає можливість підготовки незалежно від місця проживання слухача (щосуботи з 10-00 до 16-00).
 2. Вечірні курси (тричі на тиждень з 16-00 до 19-00).

На підготовчих курсах впроваджено модульно – рейтингову систему навчання, яка включає:

 1. Модульно – рейтингову атестацію слухачів.
 2. Підвищення рівня знань слухачів з фундаментальних дисциплін
 3. Приведення рівня знань слухачів до вимог університетських програм;
 4. Підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання знань з конкурсних дисциплін.

до рівня вимог відповідних факультетів (інститутів) Університету;

 1. Поглиблену професійну орієнтацію слухачів;
 2. Слухачі підготовчих курсів забезпечуються комплектами методичної літератури, яка враховує специфіку їх подальшого навчання в НТУУ «КПІ  імені Ігоря Сікорського»

Для вступу на основі повної загальної середньої освіти до НТУУ «КПІ  імені Ігоря Сікорського» для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки (спеціальностях) при вступі на відповідний напрям підготовки (спеціальність) НТУУ «КПІ  імені Ігоря Сікорського» слухачам, за результатами підсумкової атестації ІМЯО НТУУ «КПІ  імені Ігоря Сікорського», додаються додаткові бали,вагу котрих при вступі важко переоцінити.

Додаткові бали за підготовче відділення зараховуються відповідно групам профорієнтаційної направленності

Терміни навчання:

 1. 8 місяців (для учнів 11-х класів — однорічний цикл підготовки);
 2. 16 місяців (для учнів 10-х класів — дворічний цикл підготовки);
 3. 24 місяці (для учнів 9-х класів — трьорічний цикл підготовки);

Початок занять — вересень, жовтень 2018 року (по мірі комплектації навчальних груп)

До заяви додаються:

 1. 2 фото (3 х 4);
 2. Ксерокопія першої та другої сторінок паспорта (або свідоцтва про народження).
 3. Ксерокопія ідентифікаційного номера.

Онлайн реєстрація
Положення про випускників системи довузівської підготовки НТУУ «КПІ»
Підготовчі курси є важливою ланкою між школою та університетом